Training

 

Voor mensen die zich ontheemd voelen

Met mijn trainingen-op-maat richt ik mij op groepen die zich ontheemd voelen. Mensen die zich ontheemd voelen missen de verbinding met de samenleving. Er bestaat een verlangen om erbij te horen en deel te nemen aan de maatschappij, maar men voelt zich vaak alleen en machteloos.

Vluchtelingen of expats

Een inkijkje in een training en mijn manier van werken als trainer in een groep
Een inkijkje in een training en mijn manier van werken als trainer in een groep

In mijn trainingen werk ik veel met mensen met een multiculturele of vluchtelingenachtergrond of met teruggekeerde expats (met een terugkeerschok). Ik merk dat de deelnemers teleurgesteld en soms gefrustreerd of ontredderd zijn. Hun pogingen om aansluiting te vinden mislukken. Ze doen hun best zich aan te passen en zich te vormen naar de veranderde omstandigheden. Ze willen graag gezien en gewaardeerd worden zoals ze zijn. Een eigen inkomen opbouwen, hun eigen identiteit hervinden. Deze verlangens zie je zowel bij volwassenen als kinderen.

 

Werk je met deze doelgroep en wil je meer informatie? Neem contact op.

Jezelf kwijtraken

Hoe help je mensen die zich ontheemd voelen? Mensen die hun veilige basis kwijt zijn? Als je omgeving zo sterk verandert, kun je de invloed missen er zelf iets aan te veranderen. Je bent je netwerk, je vrienden kwijt. Je wilt je wel aanpassen, maar pogingen mislukken en je raakt verder van jezelf verwijderd. Hoe kun je je aanpassen, aansluiting vinden, en toch dicht bij jezelf blijven?

Ieder heeft zijn eigen verhaal

training-dana-van-beek-ontheemd-bijgesn2Mijn doel van de training is voor de deelnemers aansluiting te vinden, deel te nemen aan de maatschappij, vanuit hunzelf. Hiervoor is het belangrijk eerst de eigen motivatie en talenten boven water te krijgen. Wie ben je? Wat wil je? En vooral ook: Waarom wil je dat? Ieder heeft zijn eigen verhaal. Met persoonlijke interacties ga ik met ieder de uitdaging aan hun drijfveer naar boven te krijgen. Met het beantwoorden van deze vragen, krijgen de deelnemers weer zicht op zichzelf en hun kwaliteiten. Met als doel te blijven staan in de veranderde omstandigheden: je voelt je thuis bij jezelf en bent in staat een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

Klik op onderstaande afbeelding voor een voorbeeldoefening bij een groepstraining:

Artikel in TvOO
Artikel Dana van Beek in het TvOO over de oefening 'Zet jezelf op de kaart' bij vluchtelingen. De volledige uitgave van TvOO met het Thema Globalisering kun je hier lezen.

Obstakels wegnemen

Uit eigen ervaring weet ik hoe hoog de drempels lijken om verder te kunnen komen. Ik zie het als mijn missie om mensen met vergelijkbare ontheemde gevoelens te helpen over die drempels te komen, of de weg zelfs vlak te maken. Het is mij gelukt, ik ben gelukkig en voel mij thuis, dat wil ik voor anderen ook.

Professioneel coach en trainer

Training ontheemd gevoelMijn eigen ervaring kan ik nu inzetten als professioneel coach en trainer. Op mijn opleiding tot coach viel alles op zijn plek. Ik wil mensen helpen. Ik werk hierbij graag met beweging en actieve oefeningen. Beweging laat de gedachten stromen. Die gedachten kan ik weer met ieder ordenen en een plek, een doel geven. Ik help ze te vinden wat ze willen en waarom ze dat willen. En van daaruit stappen te nemen om er ook uiting aan te kunnen geven.

Trainingen op maat

Elke groep heeft zijn eigen wensen en behoeften. Mijn trainingen zijn op maat. Doordat ik de trainingen zelf samenstel, kan ik tijdens de training meebewegen met wat er gebeurt in een groep. Wil je weten wat voor training ik voor jouw organisatie kan samenstellen? Neem vrijblijvend contact op.

1-op-1 coaching

Ben je op zoek naar individuele begeleiding? Op mijn pagina Coaching lees je meer over de mogelijkheden.